رشته ها و هنرستان ها

هنرستان های رشته موسیقی در سراسر کشور

معرفی رشته موسیقی

دراین رشته ذوق هنری وجوهره وجودی انسان ها می تواند حرف اول را بزند و در هنرستان در سه گرایش نوازندگی ساز ایرانی، مبانی آهنگ سازی و نوازندگی ساز جهانی می توانید به عنوان هنرجو پدیرفته شوید. هنرجویان در طی دوران تحصیل با مبانی فیزیک صوت و آزمایشگاه، مبانی نظری و ساختارموسیقی ایرانی، تاریخ و ساختارموسیقی جهانی، سازشناسی ایران و جهان، هماهنگی عمومی و تخصصی، همراهی سازبا آواز ایرانی سرایش و تربیت شنوائی، پیانو عمومی- ساز دوم، آواز گروهی گروه نوازی. ارکستر موسیقی ملی/ جهانی، سازتخصصی ایرانی/ جهانی و آشنائی با شعر آشنا می شوند.

چارت درسی سه ساله موسیقی

موسیقی-نوازندگی ساز ایرانی

هنرستان های رشته موسیقی در سراسر کشور

موسیقی-نوازندگی ساز جهانی

هنرستان های رشته موسیقی در سراسر کشور

هنرستان دخترانه موسیقی تهران

ردیف نام هنرستان نوع هنرستان منطقه صفحه اختصاصی این هنرستان
1 هنرستان فنی و حرفه ای موسيقي دختران تهران غیردولتی منطقه 11 صفحه اختصاصی هنرستان موسيقي دختران تهران

هنرستان پسرانه موسیقی تهران

ردیف نام هنرستان نوع هنرستان منطقه صفحه اختصاصی این هنرستان
1 هنرستان فنی و حرفه ای موسيقي پسران تهران غیردولتی منطقه11 صفحه اختصاصی هنرستان موسيقي پسران تهران

آدرس و شرایط هنرستان های موسیقی در سراسر ایران

ردیف نام هنرستان نوع هنرستان استان سایت هنرستان
1 هنرستان هنر های زیبای پسران اصفهان غیردولتی اصفهان سایت هنرستان هنر های زیبای پسران شهر رضا
2 هنرستان هنر های زیبای دختران اصفهان غیردولتی اصفهان سایت هنرستان هنر های زیبای دختران اصفهان
3 هنرستان هنرهای زیبای دختران غیردولتی البرز سایت هنرستان هنرهای زیبای دختران
4 هنرستان هنر های زیبای پسران غیردولتی البرز سایت هنرستان هنر های زیبای پسران
5 هنرستان هنرهای زیبای دختران تبریز غیردولتی آذربایجان شرقی سایت هنرستان هنرهای زیبای دختران تبریز
6 هنرستان هنر های زیبای پسران اقبال آذر غیردولتی آذربایجان شرقی سایت هنرستان هنر های زیبا اقبال آذر
7 هنرستان هنر های زیبای پسران ارومیه غیردولتی آذربایجان غربی سایت هنرستان هنرهای زیبای ارومیه
8 هنرستان هنرهای زیبای پسران زنجان غیردولتی زنجان سایت هنرستان هنر های زیبای پسران زنجان
9 هنرستان هنرهای زیبای دختران سنندج غیردولتی کردستان سایت هنرستان هنرهای زیبای دختران سنندج
10 هنرستان هنر های زیبای پسران کرمان غیردولتی کرمان سایت هنرستان هنر های زیبای پسران کرمان
11 هنرستان هنر های زیبای پسران کرمانشاه غیردولتی کرمانشاه سایت هنرستان هنر های زیبای پسران کرمانشاه
12 هنرستان هنر های زیبای پسران خرم آباد غیردولتی لرستان سایت هنرستان هنر های زیبای پسران خرم آباد
13 هنرستان هنر های زیبای پسران بندرعباس غیردولتی بندرعباس سایت هنرستان هنر های زیبای پسران بندرعباس

اطلاعات کامل شامل مسیر تحصیلی و شغلی رشته موسیقی را می توانید در مقاله زیر مشاهده کنید:

آشنایی با رشته موسیقی، کنکور و ظرفیت های دانشگاه ها در رشته موسیقی