رشته ها و هنرستان ها

لیست هنرستان های هنرهای زیبای سراسر کشور

آدرس و تلفن هنرستان های هنرهای زیبا کل کشور

هنرستان های هنرهای زیبا زیرمجموعه وزارت ارشاد اسلامی هستند این هنرستان ها در رشته های هنری بسیار شاخص هستند تعداد این هنرستان ها در کل کشور زیاد نیست و معمولا با آزمون ورودی دانش آموزان را برای پایه دهم پذیرش می کنند با توجه به ارتباط خوب این هنرستان ها با اداره ارشاد، اساتید این هنرستان ها نسبت به هنرستان های عادی، متفاوت است. تحصیل در این هنرستان ها شامل هزینه می شود و چون معمولا رشته های هنری پر هزینه هستند شهریه این هنرستان ها در حد هنرستان های غیردولتی است. لیست کل هنرستان های هنرهای زیبا را در تصاویر زیر مشاهده می کنید. هنرستان یار این مجموعه را تهیه و تدوین کرده است اگر برای انتخاب هنرستان نیاز به مشاوره دارید می توانید از اطلاعات و تخصص تیم مشاوره هنرستان یار استفاده کنید.

لیست هنرستان های هنرهای زیبای سراسر کشور
لیست هنرستان های هنرهای زیبای سراسر کشور

مطالب مرتبط با این مقاله را می توانید در لینک های زیر مشاهده کنید