رشته ها و هنرستان ها

هنرستان های منطقه پنج تهران

در انتخاب هنرستان، داشتن اطلاعات درست و موثق بسیار مهم است هنرستان ها در کیفیت و شرایط محیطی و آموزشی باهم متفاوت هستند. ما در هنرستان یار در کنار شما هستیم تا با اطلاعات درست، موثق شما را در مسیر انتخاب هنرستان خوب همراهی کنیم.

اطلاعات یکپارچه، دسته بندی شده و به روز راجع به هنرستان های تهران در هیچ سایت و منبعی وجود ندارد به همین خاطر و برای راحتی انتخاب و دسترسی اولیا به آدرس و اطلاعات هنرستان ها و اطلاع از کیفیت هر کدام از هنرستان ها، ما در مجموعه هنرستان یار با توجه به تجربه ی 12 ساله و شناخت کاملی که از هنرستان های سراسر کشور مخصوصا شهر تهران داریم در کنار شماییم تا بهترین انتخاب را برای آینده ی تحصیلی فرزندتان انجام دهید. با انتخاب مناسب هنرستان، دانش آموز از سه سال تحصیلی خود لذت می برد، همچنین شما نیز شاهد رشد همه جانبه و موفقیت های روزافزون فرزندتان می شوید.

هنرستان یار مرکز تخصصی مشاوره و آموزش دانش آموزان هنرستانی، تنها موسسه ی تخصصی در زمینه هنرستان است هنرستان یار هدایت تحصیلی و انتخاب هنرستان را به صورت تخصصی انجام می دهد.

لیست هنرستان های منطقه پنج تهران در جداول زیر موجود است همچنین می توانید لیست هنرستان های 19گانه آموزش و پرورش را در انتهای این مقاله مشاهده کنید.

هنرستان های منطقه پنج تهران

هنرستان های فنی و حرفه ای دخترانه منطقه پنج

ردیف نام هنرستان نوع هنرستان منطقه رشته های هنرستان آدرس و تلفن و اطلاعات بیشتر
1 آینده برتر غیر دولتی 5 O گرافیک O نقشه کشی معماری O پویانمایی O حسابداری O شبکه و نرم افزار رایانه صفحه اختصاصی هنرستان آینده برتر
2 پلی تکنیک هنر غیر دولتی 5 O گرافیک O نقشه کشی معماری O حسابداری صفحه اختصاصی هنرستان پلی تکنیک هنر
3 شمیم یاس غیر دولتی 5 O نقشه کشی معماری O گرافیک صفحه اختصاصی هنرستان شمیم یاس
4 نفیسه غیر دولتی 5 O گرافیک O حسابداری O شبکه و نرم افزار رایانه O نقشه کشی معماری صفحه اختصاصی هنرستان نفیسه
5 علامه جعفری نمونه دولتی 5 O نقشه کشی معماری O الکترونیک O حسابداری O شبکه و نرم افزار رایانه صفحه اختصاصی هنرستان علامه جعفری
6 اکباتان دولتی 5 O گرافیک O نقشه کشی معماری O حسابداری صفحه اختصاصی هنرستان اکباتان
7 پروین اعتصامی دولتی 5 O حسابداری صفحه اختصاصی هنرستان پروین اعتصامی
8 نرجس دولتی 5 O نقشه کشی معماری O حسابداری O شبکه و نرم افزار رایانه O فتوگرافیک صفحه اختصاصی هنرستان نرجس
9 پاپلی خلعتبری دولتی 5 O شبکه و نرم افزار رایانه O حسابداری O تربیت بدنی صفحه اختصاصی هنرستان پاپلی خلعتبری
10 شهید مدرس دولتی 5 O نقشه کشی معماری O گرافیک O طراحی و دوخت صفحه اختصاصی هنرستان شهید مدرس

هنرستان های فنی و حرفه ای پسرانه منطقه پنج

ردیف نام هنرستان نوع هنرستان منطقه رشته های هنرستان آدرس و تلفن و اطلاعات بیشتر
1 آینده سازان ایران غیردولتی 5 O تربیت بدنی صفحه اختصاصی هنرستان آینده سازان ایران
2 ایران تکنیک غیردولتی 5 O نقشه کشی معماری O حسابداری O شبکه و نرم افزار رایانه صفحه اختصاصی هنرستان ایران تکنیک
3 بهان تکنیک غیردولتی 5 O شبکه و نرم افزار رایانه O نقشه کشی معماری O حسابداری O الکتروتکنیک O الکترونیک صفحه اختصاصی هنرستان بهان تکنیک
4 تهران تکنیک غیردولتی 5 O حسابداری O نقشه کشی معماری O شبکه و نرم افزار رایانه O الکترونیک صفحه اختصاصی هنرستان تهران تکنیک
5 خواجه نصیرالدین طوسی غیردولتی 5 O شبکه و نرم افزار رایانه O نقشه کشی معماری O حسابداری O الکتروتکنیک O الکترونیک صفحه اختصاصی هنرستان خواجه نصیرالدین طوسی
6 شهدا غیردولتی 5 O شبکه و نرم افزار رایانه O حسابداری O نقشه کشی معماری O مکانیک خودرو صفحه اختصاصی هنرستان شهدا
7 کارآموز کارآموز 5 O شبکه و نرم افزار رایانه O نقشه کشی معماری O حسابداری O الکترونیک O الکتروتکنیک O مکانیک خودرو صفحه اختصاصی هنرستان کارآموز
8 احرار دولتی 5 O حسابداری O نقشه کشی معماری O شبکه و نرم افزار رایانه صفحه اختصاصی هنرستان احرار
9 آیت اله طالقانی دولتی 5 O شبکه و نرم افزار رایانه O تربیت بدنی O ماشین ابزار O مکانیک خودرو O الکترونیک O الکتروتکنیک صفحه اختصاصی هنرستان آیت اله طالقانی
10 پیام دولتی 5 O الکتروتکنیک O الکترونیک O ساختمان O ماشین ابزار O سرامیک صفحه اختصاصی هنرستان پیام
11 سردار سازندگی دولتی 5 O شبکه و نرم افزار رایانه O حسابداری O گرافیک صفحه اختصاصی هنرستان سردار سازندگی