رشته ها و هنرستان ها

هنرستان های منطقه هفت تهران

در انتخاب هنرستان، داشتن اطلاعات درست و موثق بسیار مهم است هنرستان ها در کیفیت و شرایط محیطی و آموزشی باهم متفاوت هستند. ما در هنرستان یار در کنار شما هستیم تا با اطلاعات درست، موثق شما را در مسیر انتخاب هنرستان خوب همراهی کنیم.

اطلاعات یکپارچه، دسته بندی شده و به روز راجع به هنرستان های تهران در هیچ سایت و منبعی وجود ندارد به همین خاطر و برای راحتی انتخاب و دسترسی اولیا به آدرس و اطلاعات هنرستان ها و اطلاع از کیفیت هر کدام از هنرستان ها، ما در مجموعه هنرستان یار با توجه به تجربه ی 12 ساله و شناخت کاملی که از هنرستان های سراسر کشور مخصوصا شهر تهران داریم در کنار شماییم تا بهترین انتخاب را برای آینده ی تحصیلی فرزندتان انجام دهید. با انتخاب مناسب هنرستان، دانش آموز از سه سال تحصیلی خود لذت می برد، همچنین شما نیز شاهد رشد همه جانبه و موفقیت های روزافزون فرزندتان می شوید.

هنرستان یار مرکز تخصصی مشاوره و آموزش دانش آموزان هنرستانی، تنها موسسه ی تخصصی در زمینه هنرستان است هنرستان یار هدایت تحصیلی و انتخاب هنرستان را به صورت تخصصی انجام می دهد.

لیست هنرستان های منطقه هفت تهران در جداول زیر موجود است همچنین می توانید لیست هنرستان های 19گانه آموزش و پرورش را در انتهای این مقاله مشاهده کنید.

هنرستان های فنی و حرفه ای دخترانه منطقه هفت

ردیف نام هنرستان نوع هنرستان منطقه رشته های هنرستان آدرس و تلفن و اطلاعات بیشتر
1 نخبگان غیردولتی 7 O نقشه کشی معماری O حسابداری صفحه اختصاصی هنرستان نخبگان
2 کمیل دولتی 7 O تربیت بدنی صفحه اختصاصی هنرستان کمیل
3 شهیدمطهری دولتی 7 O شبکه و نرم افزار رایانه O حسابداری O نقشه کشی معماری O گرافیک صفحه اختصاصی هنرستان شهیدمطهری

هنرستان های فنی و حرفه ای پسرانه منطقه هفت

ردیف نام هنرستان نوع هنرستان منطقه رشته های هنرستان آدرس و تلفن و اطلاعات بیشتر
1 علم و تکنیک غیردولتی 7 O شبکه و نرم افزار رایانه O نقشه کشی معماری O حسابداری صفحه اختصاصی هنرستان علم و تکنیک
2 علوم فنون غیردولتی 7 O نقشه کشی معماری O تربیت بدنی صفحه اختصاصی هنرستان علوم فنون
3 باقرالعلوم دولتی 7 O شبکه و نرم افزار رایانه O حسابداری صفحه اختصاصی هنرستان باقرالعلوم
4 آزادی فلسطین دولتی 7 O الکتروتکنیک O الکترونیک O تاسیسات O ماشین ابزار صفحه اختصاصی هنرستان آزادی فلسطین
5 شهید چمران دولتی 7 O نقشه کشی معماری O حسابداری O الکتروتکنیک صفحه اختصاصی هنرستان شهید چمران