رشته ها و هنرستان ها

هنرستان های منطقه هشت تهران

در انتخاب هنرستان، داشتن اطلاعات درست و موثق بسیار مهم است هنرستان ها در کیفیت و شرایط محیطی و آموزشی باهم متفاوت هستند. ما در هنرستان یار در کنار شما هستیم تا با اطلاعات درست، موثق شما را در مسیر انتخاب هنرستان خوب همراهی کنیم.

در انتخاب هنرستان، داشتن اطلاعات درست و موثق بسیار مهم است هنرستان ها در کیفیت و شرایط محیطی و آموزشی باهم متفاوت هستند. ما در هنرستان یار در کنار شما هستیم تا با اطلاعات درست، موثق شما را در مسیر انتخاب هنرستان خوب همراهی کنیم.

هنرستان یار مرکز تخصصی مشاوره و آموزش دانش آموزان هنرستانی، تنها موسسه ی تخصصی در زمینه هنرستان است هنرستان یار هدایت تحصیلی و انتخاب هنرستان را به صورت تخصصی انجام می دهد.

لیست هنرستان های منطقه هشت تهران در جداول زیر موجود است همچنین می توانید لیست هنرستان های 19گانه آموزش و پرورش را در انتهای این مقاله مشاهده کنید.

هنرستان های فنی و حرفه ای دخترانه منطقه هشت

ردیف نام هنرستان نوع هنرستان منطقه رشته های هنرستان آدرس و تلفن و اطلاعات بیشتر
1 بهار غیردولتی 8 صفحه اختصاصی هنرستان بهار
2 اسوه دولتی 8 O حسابداری O تربیت کودک O طراحی و دوخت صفحه اختصاصی هنرستان اسوه
3 آفرینش دولتی 8 O شبکه و نرم افزار رایانه O نقشه کشی معماری O حسابداری صفحه اختصاصی هنرستان آفرینش
4 خدیجه جهان دولتی 8 O شبکه و نرم افزار رایانه O نقشه کشی معماری O حسابداری O گرافیک صفحه اختصاصی هنرستان خدیجه جهان
5 طوماسیان دولتی 8 O حسابداری صفحه اختصاصی هنرستان طوماسیان

هنرستان های فنی و حرفه ای پسرانه منطقه هشت

ردیف نام هنرستان نوع هنرستان منطقه رشته های هنرستان آدرس و تلفن و اطلاعات بیشتر
1 احسان غیردولتی 8 O شبکه و نرم افزار رایانه O نقشه کشی معماری O حسابداری صفحه اختصاصی هنرستان احسان
2 کارآموز غیردولتی 8 O شبکه و نرم افزار رایانه O نقشه کشی معماری O حسابداری صفحه اختصاصی هنرستان کارآموز
3 حزب الله دولتی 8 O نقشه کشی معماری O حسابداری O گرافیک صفحه اختصاصی هنرستان حزب الله
4 سوقومونیان دولتی 8 O حسابداری صفحه اختصاصی هنرستان سوقومونیان
5 هادی دولتی 8 O شبکه و نرم افزار رایانه O حسابداری صفحه اختصاصی هنرستان هادی