کلاس های آمادگی کنکور فنی و حرفه ای

ورود شما را به تخصصی ترین مرکز برگزاری کلاس های کنکور فنی و حرفه ای و کنکور سراسری هنر خوش آمد می گوییم.

امسال سال سرنوشت شماست
100 جلسه آموزش
دوره 10 ماهه ویژه آمادگی کنکور کاردانی پیوسته فنی و حرفه ای سال 99
کلاس های نکته و تست، مشاوره های تخصصی فردی، جزوه های ناب و آزمون های آزمایشی
عنوان دوره آموزشی تاریخ شروع کلاس ها نحوه برگزاری نحوه ثبت نام
دوره آمادگی کنکور 99 رشته کامپیوتر 16 آبان 98 حضوری در تهران تماس با موسسه
دوره آمادگی کنکور 99 رشته حسابداری 16 آبان 98 حضوری در تهران تماس با موسسه
دوره آمادگی کنکور 99 رشته معماری 16 آبان 98 حضوری در تهران تماس با موسسه
دوره آمادگی کنکور 99 رشته گرافیک 16 آبان 98 حضوری در تهران تماس با موسسه
دوره آمادگی کنکور 99 رشته الکتروتکنیک 16 آبان 98 حضوری در تهران تماس با موسسه
دوره آمادگی کنکور 99 رشته مکانیک 16 آبان 98 حضوری در تهران تماس با موسسه
دوره آمادگی کنکور 99 همه رشته ها 16 آبان 98 غیر حضوری ویژه شهرستان تماس با موسسه
دوره 10 ماهه ویژه آمادگی کنکور سراسری هنر سال 99
مشاوره های تخصصی فردی، جزوه های ناب و آزمون های آزمایشی
عنوان دوره آموزشی تاریخ شروع کلاس ها نحوه برگزاری نحوه ثبت نام
دوره آمادگی کنکور سراسری هنر 99 25 مهر 98 حضوری در تهران تماس با موسسه
دوره آمادگی کنکور سراسری هنر 99 25 مهر 98 غیر حضوری ویژه شهرستان تماس با موسسه

تماس با موسسه