کلاس های آمادگی کنکور فنی و حرفه ای

ورود شما را به تخصصی ترین مرکز برگزاری کلاس های کنکور فنی و حرفه ای و کنکور سراسری هنر خوش آمد می گوییم.

امسال سال سرنوشت شماست
100 جلسه آموزش
دوره 12 ماهه ویژه آمادگی کنکور کاردانی پیوسته فنی و حرفه ای سال 1401
کلاس های نکته و تست، مشاوره های تخصصی فردی، جزوه های ناب و آزمون های آزمایشی
عنوان دوره آموزشی تاریخ شروع کلاس ها نحوه برگزاری نحوه ثبت نام
دوره آمادگی کنکور 1401 رشته کامپیوتر 9 مرداد حضوری یا آنلاین تماس با موسسه
دوره آمادگی کنکور 1401 رشته حسابداری 9 مرداد حضوری یا آنلاین تماس با موسسه
دوره آمادگی کنکور 1401 رشته الکتروتکنیک 9 مرداد حضوری یا آنلاین تماس با موسسه
دوره آمادگی کنکور 1401 رشته مکانیک 9 مرداد حضوری یا آنلاین تماس با موسسه
دوره آمادگی کنکور 1401 رشته تربیت بدنی 9 مرداد حضوری یا آنلاین تماس با موسسه
دوره آمادگی کنکور 1401 همه رشته ها 9 مرداد غیر حضوری ویژه شهرستان تماس با موسسه
دوره 12 ماهه ویژه آمادگی کنکور سراسری هنر سال 1401
مشاوره های تخصصی فردی، جزوه های ناب و آزمون های آزمایشی
عنوان دوره آموزشی تاریخ شروع کلاس ها نحوه برگزاری نحوه ثبت نام
دوره آمادگی کنکور سراسری هنر 1401 9 مرداد حضوری یا آنلاین تماس با موسسه
دوره آمادگی کنکور سراسری هنر 1401 9 مرداد غیر حضوری ویژه شهرستان تماس با موسسه

تماس با موسسه