کلاس های آمادگی کنکور فنی و حرفه ای

ورود شما را به تخصصی ترین مرکز برگزاری کلاس های کنکور فنی و حرفه ای و کنکور سراسری هنر خوش آمد می گوییم.

امسال سال سرنوشت شماست
100 جلسه آموزش
دوره 10 ماهه ویژه آمادگی کنکور کاردانی پیوسته فنی و حرفه ای سال 1400
کلاس های نکته و تست، مشاوره های تخصصی فردی، جزوه های ناب و آزمون های آزمایشی
عنوان دوره آموزشی تاریخ شروع کلاس ها نحوه برگزاری نحوه ثبت نام
دوره آمادگی کنکور 1400 رشته کامپیوتر 24 آبان حضوری در تهران تماس با موسسه
دوره آمادگی کنکور 1400 رشته حسابداری 24 آبان حضوری در تهران تماس با موسسه
دوره آمادگی کنکور 1400 رشته معماری 24 آبان حضوری در تهران تماس با موسسه
دوره آمادگی کنکور 1400 رشته گرافیک 24 آبان حضوری در تهران تماس با موسسه
دوره آمادگی کنکور 1400 رشته الکتروتکنیک 24 آبان حضوری در تهران تماس با موسسه
دوره آمادگی کنکور 1400 رشته مکانیک 24 آبان حضوری در تهران تماس با موسسه
دوره آمادگی کنکور 1400 همه رشته ها 24 آبان غیر حضوری ویژه شهرستان تماس با موسسه
دوره 10 ماهه ویژه آمادگی کنکور سراسری هنر سال 1400
مشاوره های تخصصی فردی، جزوه های ناب و آزمون های آزمایشی
عنوان دوره آموزشی تاریخ شروع کلاس ها نحوه برگزاری نحوه ثبت نام
دوره آمادگی کنکور سراسری هنر 1400 24 آبان حضوری در تهران تماس با موسسه
دوره آمادگی کنکور سراسری هنر 1400 24 آبان غیر حضوری ویژه شهرستان تماس با موسسه

تماس با موسسه