کلاس های آمادگی کنکور فنی و حرفه ای

ورود شما را به تخصصی ترین مرکز برگزاری کلاس های کنکور فنی و حرفه ای و کنکور سراسری هنر خوش آمد می گوییم.

100 جلسه آموزش
دوره 10 ماهه ویژه آمادگی کنکور کاردانی پیوسته فنی و حرفه ای سال 99
کلاس های نکته و تست، مشاوره های تخصصی فردی، جزوه های ناب و آزمون های آزمایشی
عنوان دوره آموزشی وضعیت ثبت نام نحوه برگزاری اقدام
دوره آمادگی کنکور 99 رشته کامپیوتر در حال تکمیل ظرفیت حضوری در تهران پیش ثبت نام
دوره آمادگی کنکور 99 رشته حسابداری در حال تکمیل ظرفیت حضوری در تهران پیش ثبت نام
دوره آمادگی کنکور 99 رشته معماری در حال تکمیل ظرفیت حضوری در تهران پیش ثبت نام
دوره آمادگی کنکور 99 رشته گرافیک در حال تکمیل ظرفیت حضوری در تهران پیش ثبت نام
دوره آمادگی کنکور 99 رشته الکتروتکنیک در حال تکمیل ظرفیت حضوری در تهران پیش ثبت نام
دوره آمادگی کنکور 99 رشته مکانیک در حال تکمیل ظرفیت حضوری در تهران پیش ثبت نام
دوره آمادگی کنکور 99 همه رشته ها در حال تکمیل ظرفیت غیر حضوری ویژه شهرستان پیش ثبت نام
دوره 10 ماهه ویژه آمادگی کنکور سراسری هنر سال 99
مشاوره های تخصصی فردی، جزوه های ناب و آزمون های آزمایشی
عنوان دوره آموزشی وضعیت ثبت نام نحوه برگزاری اقدام
دوره آمادگی کنکور سراسری هنر 99 در حال تکمیل ظرفیت حضوری در تهران پیش ثبت نام
دوره آمادگی کنکور سراسری هنر 99 در حال تکمیل ظرفیت غیر حضوری ویژه شهرستان پیش ثبت نام

پیش ثبت نام