کلاس های آمادگی کنکور فنی و حرفه ای

ورود شما را به تخصصی ترین مرکز برگزاری کلاس های کنکور فنی و حرفه ای و کنکور سراسری هنر خوش آمد می گوییم.

امسال سال سرنوشت شماست
100 جلسه آموزش
دوره 10 ماهه ویژه آمادگی کنکور کاردانی پیوسته فنی و حرفه ای سال 1400
کلاس های نکته و تست، مشاوره های تخصصی فردی، جزوه های ناب و آزمون های آزمایشی
عنوان دوره آموزشی تاریخ شروع کلاس ها نحوه برگزاری نحوه ثبت نام
دوره آمادگی کنکور 1400 رشته کامپیوتر 3 مهر حضوری در تهران تماس با موسسه
دوره آمادگی کنکور 1400 رشته حسابداری 3 مهر حضوری در تهران تماس با موسسه
دوره آمادگی کنکور 1400 رشته معماری 3 مهر حضوری در تهران تماس با موسسه
دوره آمادگی کنکور 1400 رشته گرافیک 3 مهر حضوری در تهران تماس با موسسه
دوره آمادگی کنکور 1400 رشته الکتروتکنیک 3 مهر حضوری در تهران تماس با موسسه
دوره آمادگی کنکور 1400 رشته مکانیک 3 مهر حضوری در تهران تماس با موسسه
دوره آمادگی کنکور 1400 همه رشته ها 3 مهر غیر حضوری ویژه شهرستان تماس با موسسه
دوره 10 ماهه ویژه آمادگی کنکور سراسری هنر سال 1400
مشاوره های تخصصی فردی، جزوه های ناب و آزمون های آزمایشی
عنوان دوره آموزشی تاریخ شروع کلاس ها نحوه برگزاری نحوه ثبت نام
دوره آمادگی کنکور سراسری هنر 1400 3 مهر حضوری در تهران تماس با موسسه
دوره آمادگی کنکور سراسری هنر 1400 3 مهر غیر حضوری ویژه شهرستان تماس با موسسه

تماس با موسسه