رشته کامپیوتر

دروس آزمون کاردانی پیوسته رشته کامپیوتر

آزمون داوطلبان ‌هر یک ‌از رشته‌های ‌امتحانی‌ شامل ‌دروس ‌عمومی‌، پایه ‌و دروس‌ اختصاصی‌ به‌ شرح‌ زیر می‌باشد:

الف) آزمون‌ دروس‌ عمومی ‌و پایه‌

آزمون‌ دروس‌ عمومی‌ و پایه‌ به ‌منظور تشخیص‌ میزان‌ آمادگی‌ داوطلبان‌ در زمینه‌ دروس‌ عمومی‌ و پایه‌ جمعاً به‌ تعداد ۱۱۰سوال‌ و درحدود کتب‌ دوره‌ سه‌ ساله ‌متوسطه‌ شاخه‌ فنی‌وحرفه‌ای‌ نظام‌ جدید است. مواد آزمون‌ عمومی‌ و پایه‌ و ضرایب کلیه‌ی رشته‌های امتحانی‌ به‌ شرح‌ جدول‌ زیر می‌باشد:

ردیف عناوین‌ آزمون تعداد ضریب منابع‌ آزمون‌
۱ زبان‌ وادبیات‌فارسی ۱۵ ۲ زبان‌فارسی‌(۱و۲)-ادبیات‌‌فارسی(۱و۲)
۲ زبان‌عربی‌ ۱۵ ۱ عربی‌ (۱) و (۲)
۳ فرهنگ‌ ومعارف‌اسلامی‌ ۱۵ ۱.۵ دین‌ و زندگی‌ (۱) ، (۲) و (۳)
۴ زبان‌‌خارجه ۱۵ ۱ انگلیسی‌(۱) و (۲)
۵ ریاضیات ۲۰ ۴ ریاضیات‌(۱) و (۲)
۶ فیزیک ۱۵ ۲ فیزیک‌ (۱) و آزمایشگاه‌
۷ شیمی ۱۵ ۲ شیمی‌ (شیمی‌برای‌زندگی‌) (۱)

ب) آزمون‌ دروس‌ اختصاصی‌

آزمون‌ دروس‌اختصاصی در هر رشته‌ در حدود کتاب‌های‌ دوره‌ سه‌ ساله‌ متوسطه‌ شاخه‌فنی‌‌وحرفه‌ای‌ نظام‌ جدید و به تعداد ۸۰ سوال با ضریب‌ ۱۵ می‌باشد. مواد آزمون‌ دروس‌ اختصاصی‌ رشته‌ کامپیوتر‌، عناوین‌ دروس‌، تعداد سئوالات‌ هر درس‌ در آزمون سال ۹۴ به‌ شرح‌ زیر بود.

ردیف عناوین‌ آزمون تعداد منابع‌ آزمون‌
۱ مبانی‌کامپیوتروسخت‌افزار ۱۵ مبانی کامپیوتر – سخت افزار
۲ برنامه‌سازی ۲۰ برنامه‌سازی (۱) و (۲) و (۳)
۳ شبکه‌های رایانه‌ای ۱۰ شبکه‌های رایانه‌ای
۴ سیستم عامل ۱۵ سیستم عامل (۱) و (۲)
۵ بانک اطلاعاتی ۱۰ بانک اطلاعاتی
۶ ریاضی ۱۰ ریاضی۳