کنکور فنی و حرفه ای سال 99 رشته های بدون آزمون

رشته های بدون آزمون سال 99

پذیرش دانشجو در سال 98 در 9 رشته از طریق آزمون(کنکور) و در 31 رشته براساس سوابق تحصیلی(معدل کل دیپلم) بود که سال 99 هم بر همین روال است. منظور از سوابق تحصیلی برای رشته های بدون آزمون معدل کل سه ساله هنرستان است. پذیرش در 9 رشته ی با آزمون فقط براساس رتبه ی کنکور داوطلب است و معدل اصلا تاثیر ندارد و پذیرش در 31 رشته ی بدون آزمون فقط براساس معدل کل دیپلم است و آزمونی برای این رشته ها برگزار نمی شود. لیست رشته های با آزمون و بدون آزمون را می توانید در تصویر زیر مشاهده کنید:

baazmoon1
baazmoon2
baazmoon3

داوطلبان رشته های بدون آزمون باید بر معدل خود تمرکز کنند و داوطلبان رشته های با آزمون باید برای کنکور آماده شوند.

برای هر دو گروه برنامه ی ویژه ای داریم