شبکه و نرم افزار رایانه

ارتقای مهارت

مجموعه مهارت های لازم

یک مهندس کامپیوتر باید سخت کوش و با پشتکار باشد چون رشته ی کامپیوتر رشته ی پویایی است و دانشجو باید همیشه اطلاعاتش به روز بوده و به دنبال فرا گرفتن مطالب جدید باشد. در نتیجه کسانی که می‌خواهند فقط چهار سال درس بخوانند و بعد مطالعه را کنار گذاشته و وارد بازار کار شوند، در این رشته موفق نخواهند شد و بر عکس افرادی که همیشه به دنبال مطالعه و فراگیری هستند، در این رشته موفق می‌شوند. مهندس کامپیوتر باید پایه ی ریاضی قوی داشته و توانایی اش در زمینه ی فیزیک خوب باشد. هم چنین لازم است که فردی خلاق باشد تا بتواند مسایل را از راه حل های ابتکاری حل کند. راه حل هایی که کمترین هزینه و بهترین کارآیی را داشته باشد.

يادگيري فعال: درك مفاهيم اطلاعات تازه و استفاده از آن ها براي رفع مشكلات كنوني و آتي و تصميم گيري درباره آن ها

حل مسايل پيچيده: درك مسايل پيچيده و بررسي موقعيت و اطلاعات موجود براي ارزيابي شرايط و ارايه راه حل مناسب

تفكر انتقادي: استفاده از دليل و منطق براي ارايه نقاط قوت و ضعف راه حل هاي پيشنهادي، نتايج، مسايل، مشكلات و رويكردهاي مختلف شان

قضاوت و تصميم گيري: در نظر گرفتن هزينه ها و مزاياي عملكردهاي متفاوت و انتخاب بهترين آن ها

تحليل سيستم ها: تصميم گيري درباره چگونگي عملكرد سيستمها و تغييرات لازم براي كسب نتيجه مطلوب

تفكر خلاق: توسعه، طراحي يا ايجاد كاربردها، افكار، روابط،سيستم ها يا رويه هاي جديد از جمله مشاركت هنري

پردازش اطلاعات: جمع آوري، كدگذاري، طبقه بندي، محاسبه، جدول بندي، بازبيني و اصلاح اطلاعات و داده ها

تواناییهای فارغ التحصیلان

فارغ التحصیلان این مقطع، قابلیتها و تواناییهای زیادی دارند و چنانچه در مسیر مناسب هدایت شوند، قادر خواهد بود مشکلات زیادی را حل کنند. برخی از این تواناییها به شرح زیر است:

1-بررسی و شناخت نرم افزارها و سخت افزارهای جدید و به کارگیری آنها.

2-بررسی کمبودها و نیازهای نرم افزاری و سخت افزاری بخشهای صنعت و خدمات و تدوین نیازهای آنها، امکان سنجی و تعیین ابزار و نیروی انسانی لازم برای رفع کمبودها.

3-تجزیه و تحلیل سیستم های کوچک و متوسط نرم افزاری و سخت افزاری و ارائه راه حل مناسب برای اجرای آنها.

3-تجزیه و تحلیل سیستمهای کوچک و متوسط نرم افزاری و سخت افزاری و ارائه راه حل مناسب برای اجرای آنها.

4-طراحی مجموعه های کوچک و متوسط نرم افزاری و سخت افزرای و تولید طرحهای اجرایی برای انها.

5-اجرای طرحهای کامپیوتری، نصب، آزمایش و آموزش آنها.

6-پشتیبانی و نگه داری سیستم های نرم افزاری شامل شناسایی خطاها، رفع خطاها و افزودن امکانات جدید به سیستم ها.

7-عیب یابی کامپیوترها و سیستم های کامپیوتری و رفع عیبها.

8-شناسایی فنون جدید طراحی و ساخت رایانه و ارزیابی و به کارگیری آنها.

تواناییهای ذکر شده مربوط به کارشناسان نرم افزار و سخت افزار می باشد، اما روشن است که کارشناسان نرم افزار در محدوده مسائل نرم افزاری توانایی بیشتری دارند و برعکس کارشناسان سخت افزار در محدوده مسائل سخت افزاری از توانایی بیشتری برخوردارند.