نقشه کشی معماری

ارتقای مهارت

دانش اموز معماری برای اینکه در درس خودو در اینده شغلی خود موفق شود باید دارای یک سری از مهارت ها و تخصص ها باشد.

این رشته دارای مهارت های تخصصی و عمومی است.

مهارت های عمومی شامل :

رویکرد روش مند، تحلیلی و منطقی (همچون سایر مشاغل مهندسی و فنی)

توانایی در ریاضیات به خصوص هندسه

مهارت های ارتباطی و مذاکره ای قوی (برای موفقیت بیشتر در دفاع از پروژه و یا متقاعد کردن استادها)

و بعضی از مهارت ها برای مهندسین معماری، جزء مهارت های تخصصی محسوب می شوند:

اطلاعات عمومی خوب در زمینه تاریخ بخصوص تاریخ معماری ایران و جهان، جغرافیا، اقلیم‌شناسی، روانشناسی، مردم‌شناسی و اقتصاد (چون معماری با همه این عناوین در ارتباط است.)

داشتن ذوق و استعداد هنری به همراه علاقه مندی و استعداد در ریاضیات

مهارت های طراحی و نقشه کشی با استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری

و مواردی که می توان به عنوان مهارت های تخصصی این رشته نام برد شامل :

• رنگ شناسی • آشنایی با ابزار مختلف اسکیس • مقیاس شناسی • اصول کلی متره و برآورد • نکات معماری داخلی • اشنایی یا نرم افزار های به روز و کاربرد ان ها • مفاهیم نظری در معماری • اصول نما سازی • کاربرد مصالح • مراحل طراحی پروژه