نقشه کشی معماری

بانک مشاغل

اغلب افرادی که با رشته های معماری و عمران آشنایی زیادی ندارند، کار مهندس معمار را از وظایف مهندس عمران می دانند و حال آنکه این دو رشته وظایف متفاوتی را در تهیه نقشه های یک ساختمان به عهده دارند.

برای ساخت هر سازه ای ابتدا باید نقشه های آن تهیه گردد. نقشه های یک ساختمان به دو دسته نقشه های معماری و نقشه های سازه تقسیم می شوند. نقشه های معماری باید قبل از نقشه های سازه و توسط مهندس معمار طراحی شوند. البته برای ساختمان های کوچک مهندس عمران نیز می تواند نقشه های معماری را خودش طراحی کند. همانطور که مهندس معمار نیز در ساختمان های کوچک می تواند نقشه های سازه را خودش طراحی کند. ولی در سازه های بزرگ مثل برج های مسکونی یا تجاری، بیمارستان، دانشگاه و … نقشه های معماری باید توسط مهندس معمار طراحی شوند.

نقشه های معماری شامل پلان های مختلف ساختمان، برش و نمای ساختمان می باشد. محل و مشخصات کاربری ها (برای ساختمان مسکونی مثلا آشپزخانه، اتاق خواب، هال، اتاق نشیمن و …) در این نقشه ها مشخص می شوند.

نقشه های سازه که توسط مهندس محاسب که یک مهندس عمران (و یا مهندس معمار برای ساختمان های کوچک) است، طراحی می شوند. این نقشه ها شامل جزئیات و نحوه اجرای اسکلت و اجزای سازه ای است.

مهندس معماری می‌تواند در زمینه‌های زیر فعالیت کند :

• طراحی (تک بنا یا مجموعه زیستی کوچک)، از طراحهای اولیه تا مراحل اجرایی کار و طراحی اجزا و عناصر تشکیل دهنده بنا

• رهبری و سرپرستی دفاتر مشاور معماری (مهندسی مشاور برای پروژه های متره و...)

• نظارت عمومی و عالی بر صحت انجام کار در عملیات اجرایی ساختمانی (مهندسی ناظر)

• مدیریت و هماهنگی اجرایی پروژه‌های معماری (مدیریت پروژه-مترور)

• تأسیس و سرپرستی مؤسسات پیمانکاری و احداث ساختمان(ساخت وساز )

• همکاری با کلیه متخصصینی که کار آنها به نحوی با ساماندهی محیط زیست مرتبط است. مانند اکولوژیست‌ها، جغرافی دانان، اقلیم شناسان، برنامه ریزان اقتصادی و اجتماعی و…

• طراحی پارک‌ها و میادین شهری و محوطه سازی آنها

• مشارکت در پروژه‌های برنامه ریزی و طراحی شهری و شهرسازی ( کار در شهرداری یا همکاری با شهرداری)

• طراحی تک بناها در مقیاس کوچک و انجام دکوراسیون داخلی (طراحی داخلی –نقشه کشی-طراحی نما-طراحی غرفه)

• انجام کارهای پژوهشی و آموزشی در زمینه طراحی فضا(طراحی مقاله یا کتاب )