الکتروتکنیک

فروشگاه آنلاین

با توجه اینکه هنرستان یار قرار است تمام خدمات مربوط به دانش آموزان هنرستانی را ارائه دهد.

تمامی کتاب های کمک آموزشی از انتشارات معتبر جمع آوری شده و فایل های کسب مهارت در قسمت فروشگاه انلاین سایت هنرستان یار برای هر رشته جداگانه قرار گرفته است .

هر رشته یک صفحه ی اختصاصی جداگانه دارد و اطلاعات مربوط به رشته اعم از معرفی رشته ، مشاغل مربوطه ، دانشگاه های معتبر و ..... در آن قرار گرفته است .

برای کسب اطلاعات در مورد رشته ی مورد نظر خود میتوانید به صفحه ی آن مراجعه کنید .

کتاب هایی را که آنلاین خریداری می کنید به تهران و شهرستان ارسال خواهد شد .

فایل هایی که به صورت انلاین خریداری می کنید قابلیت دانلود در سایت را دارند .