رتبه های برتر

محمدمهدی فکری

رتبه 6

رشته مکانیک

محمدامین حسین زاده

رتبه 7

رشته الکتروتکنیک

محمدحسین زندیه

رتبه 9

رشته الکتروتکنیک

حانیه زیبادل

رتبه 15

رشته کامپیوتر

عرشیا مقری

رتبه 16

رشته حسابداری

یاسمین عالی

رتبه 19

رشته تربیت بدنی

آرش افشار

رتبه 40

رشته کامپیوتر

آتنا مرادی

رتبه 42

رشته کامپیوتر

رزرو جلسه مشاوره